Onze projecten

Bekijk hier de projecten waar we mee bezig zijn of die we al hebben afgerond. 

 

Inburgeren

Mee kunnen doen. Na twintig jaar inburgeraars te zien slagen weten we dat dát het belangrijkst is. Deelnemers zijn bij ons geen nummer; we kennen iedereen en zijn begaan met hun situatie.

Almere – Nederlands op alle niveaus

Deze cursussen zijn bedoeld voor iedereen die Nederlands als tweede taal wil leren en niet onder de inburgeringsplicht valt. Met programma's variërend van 30 tot maximaal 40 weken en niveaus variërend van A0 tot B2, streven we ernaar om onze deelnemers een solide basis in het Nederlands te bieden.

Rijnmond - Beste Taaltrajecten

De beste taaltrajecten die je verder brengen in de Regio Rijnmond is een meerjarige aanbesteding van non-formele trajecten volwasseneneducatie taal- reken en digitale vaardigheden. Deze trajecten zijn bedoeld om de taalvaardigheden van de inwoners in de WEB regio Rijnmond te verbeteren en de laaggeletterdheid te verminderen.

Landelijk - Vaktaal

Bij NLtraining begrijpen we dat taal op de werkvloer een belangrijk thema is voor de werkgever. Daarom bieden wij hoogwaardige Nederlandse taalcursussen aan voor anderstaligen die werkzaam zijn bij Nederlandse bedrijven. Onze cursussen zijn maatwerk en worden speciaal op maat ontworpen aan de hand van de leerbehoefte, de leervraag en wensen van zowel de werkgever als werknemer.

Zoetermeer - WEB

Deze cursussen zijn bedoeld voor iedereen die Nederlands als tweede taal wil leren en niet onder de inburgeringsplicht valt. Met programma's variërend van 3 tot maximaal 9 maanden, en niveaus variërend van A0 tot A2, en soms zelfs B1, streven we ernaar om onze deelnemers een solide basis in het Nederlands te bieden.

Zwolle - WEB & WI

Wij helpen inwoners van de regio Zwolle met het leren of verbeteren van Nederlands als tweede taal. Dat doen we voor inburgeringsplichtigen en voor mensen die niet meer hoeven in te burgeren. De niveaus van onze lessen variëren van A0 tot B2. Zo werkt iedereen op zijn eigen niveau en dragen wij bij aan de opbouw van een prettig bestaan van onze cursisten in Nederland.

Wij maken gebruik van cookies

Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt.
Zo kunnen we steeds verbeteren. Wil je meer weten? Lees meer