Onze projecten

Voor inburgering bieden wij verschillende leerroutes aan, zoals de B1- en Z-route. Wij hebben meerdere leslocaties in Nederland waar het mogelijk is om deze routes te volgen. Dit is mogelijk voor meerdere leerprofielen. Of je nu analfabeet, laag opgeleid, middelbaar opgeleid of hoog opgeleid bent, wij zijn er voor jou!

 

Inburgeren Amsterdam

Mee kunnen doen. Na vijftien jaar inburgeraars te zien slagen weten we dat dát het belangrijkst is. Cursisten zijn bij ons geen nummer; we kennen iedereen en zijn begaan met hun situatie.

Beste Taaltrajecten

De beste taaltrajecten die je verder brengen in de Regio Rijnmond is een meerjarige aanbesteding van non-formele trajecten volwasseneneducatie taal- reken en digitale vaardigheden. Deze trajecten zijn bedoeld om de taalvaardigheden van de inwoners in de WEB regio Rijnmond te verbeteren en de laaggeletterdheid te verminderen.

Toegankelijke Taaltrajecten

Met subsidie van de gemeente Rotterdam en Rijnmond biedt NLtraining verschillende taaltrajecten aan in Rotterdam-Rijnmond. We bieden drie sporen aan.

NL Leert Door

De digitalisering van het onderwijs is al een aantal jaar aan het ontwikkelen en door de coronacrisis gaan deze veranderingen ineens sneller. Om aan te sluiten bij deze veranderingen heeft NLtraining begin 2021 voor al haar cursisten een heel nieuw online leerplatform gemaakt.

Taaloffensief

Ons aanbod in Amsterdam bestaat uit verschillende taalroutes om de Nederlandse taal te leren of te verbeteren. Je leert Nederlands spreken, schrijven, lezen en verstaan, en werkt aan basisvaardigheden.

Taal+ Utrecht-Zuidoost en Stichtse Vecht

Taal+ is een project gefinancierd uit de WEB gelden voor niet-inburgeringsplichtigen. Het doel is om in maximaal een jaar één taalniveauverhoging te bereiken. Daarnaast zijn er diverse speciale trajecten zoals Taal & Opvoeding, Taal & Sport, Taal & ZZP, Taal & Gezondheid etc. We geven algemene taallessen voor taalverhoging.