Algemene voorwaarden

NLtraining hanteert de Algemene voorwaarden en Gedragscodes van de NRTO zoals in de stukken hieronder beschreven.

Algemene voorwaarden NRTO Consument
Gedragscode NRTO Consument

Algemene voorwaarden NRTO B2B
Gedragscode NRTO Beroep en Bedrijf