Ruime voldoende van ITTA

Bij de inhoudelijke controle door ITTA in opdracht van Blik Op Werk (BOW) hebben wij met de score van een voldoende wederom laten zien waarom we een toonaangevende taalaanbieder zijn.

In het inspectierapport stond onder andere te lezen: NLTraining is een professionele taalaanbieder met een inspirerend management dat toegankelijk is voor personeel en cursisten. De deelnemers krijgen persoonlijke aandacht en voelen zich gekend. In een prettige leeromgeving krijgen ze de kans de taalvaardigheden en kennis op te doen die nodig zijn om op een structurele manier deel te nemen aan onze samenleving. Taalaanbieder zet hierbij sterk in op de didactische kwaliteiten van docenten en op deskundigheidsbevordering. Docenten worden gestimuleerd zichzelf te blijven ontwikkelen en hebben waardering voor de middelen die ze hiervoor krijgen aangereikt en de wijze waarop ze worden gefaciliteerd.

Er werd bij didactiek en cursistbegeleiding op nagenoeg alle onderdelen een voldoende of goed gescoord. Zo werd bij pedagogische competenties als toelichting gegeven dat de docenten een prettig werkklimaat tot stand weten te brengen waarin cursisten geconcentreerd aan het werk zijn en daarnaast plaats is voor humor en ontspanning.