NT2 in het Museum (2)

Met een feestelijke laatste les is het pilotproject “NT2 in het Museum” afgerond. Vol trots kijken we terug op een samenwerking met Vluchtelingenwerk en musea in Dordrecht, Sliedrecht, Vlaardingen en Leiden.

NT2 in het Museum is een pilotsamenwerking van vier lessen voor onze deelnemers. Bijzonder aan deze pilot is dat het deze groep op een locatie brengt waar ze normaal niet zo snel komen, met een speciaal lespakket dat is gebaseerd op onderwerpen die samen met de musea gekozen zijn. Door de themalessen leren de deelnemers naast Nederlands ook over lokale cultuur en geschiedenis.

In Leiden namen NLtraining en Vluchtelingenwerk op uitnodiging van het Erfgoedhuis Zuid-Holland en het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) deel aan de pilot. Tijdens de taallessen, die onze deelnemers als onderdeel van hun inburgeringsprogramma volgen, maken ze via de museumcollectie op een laagdrempelige kennis met de taal, cultuur en het erfgoed dat ook voor hen relevant is.

 “Op maandag 27 september was mijn eerste les met mijn alfagroep in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Het was een hele leuke en leerzame les. De cursisten hebben gewerkt aan het eerste thema Entertainment waarin we over muziek en dans, theater, sport en speelgoed van vroeger en nu hebben gehad” vertelt onderwijsadviseur Ebtihal Mizal-Hamza. “Wat was het leuk om de cursisten enthousiast te zien over de lessen! Er waren leuke verhalen over vroeger en toen ze klein waren: hoe ze speelden en wat voor speelgoed ze hadden, welke muziekinstrumenten er waren vergeleken met nu. Tijdens deze les hebben ze veel nieuwe woorden geleerd en ermee geoefend. Ze hebben een speurtocht met vragen in het museum gehad en het was zo leuk om te zien hoe serieus ze bezig waren om de antwoorden van de vragen te zoeken, vinden en met elkaar te overleggen.”

Ebtihal kijkt terug op een geslaagd project: “Eind van de les gaven ze aan dat ze een hele leuke en leerzame les hebben gehad en dat ze veel andere dingen hebben geleerd en gezien. Ze gingen naar huis met een grote glimlach en ze kunnen niet wachten tot de volgende les komt. Ik ben zo blij en trots op hoe mijn cursisten tijdens deze les hebben gewerkt en gepresenteerd!”

Wilt u meer weten over het project NT2 in het Museum? Kijk dan naar het vorige artikel. Wilt u een soortgelijk project met ons opzetten? Neem dan contact op met ons. Dit project is in Leiden uitgevoerd in samenwerking met Vluchtelingenwerk, Erfgoedhuis Zuid-Holland en het Rijksmuseum van Oudheden.