Aan de slag voor een diversere en jongere energiesector

Kent u Refugee Talent Hub al? Zij overbruggen de kloof tussen vluchtelingen en werkgevers, die elkaar niet altijd goed kunnen vinden. Samen met Talent voor Transitie hebben zij het traject Divers Energie Talent opgezet.

Talent voor Transitie is een organisatie die zorgt dat jonge kandidaten duurzaam doorstromen naar een baan in de energiesector. Hun initiatief Divers Energie Talent is er om de witte energiesector te diverser te maken. Newbees en Refugee Talent Hub verzorgen de begeleiding van deze kandidaten en NLtraining verzorgt de taalcursus.

Docent Sjoukje de Graaf is 30 weken geleden enthousiast van start gegaan met het taalversterkingstraject. Iedere woensdagmiddag hebben zeven kandidaten online les gevolgd om hun werknemersvaardigheden te verbeteren en gesprekken op de werkvloer te oefenen. In dit traject was er ook veel aandacht voor jargon, met woorden als broeikasgassen, windenergie, CO2-uitstoot en biodiversiteit om meer kennis te krijgen over de energiesector.

Het taalversterkingstraject Divers Energie Talent voor deze groep is feestelijk afgerond. De cursisten hebben elkaar fysiek ontmoet, een presentatie gegeven en meegedaan aan een spel. We starten in januari met een nieuwe groep in dit traject!

Onze partner NewBees heeft ons in contact gebracht voor met Refugee Talent Hub en Talent voor Transitie. Meer informatie over NewBees, Refugee Talent Hub of Talent voor Transitie kunt u op hun websites vinden. Bent u benieuwd naar onze taaltrajecten op maat? Neem dan contact met ons op!