Voor professionals

Met de aanpassingen van de besteding van de WEB gelden ontstaat er een mooie kans voor gemeenten om maatwerk te bieden aan volwassenen die vanuit de bijstand aan het werk willen of werkenden die vanwege hun taalachterstand in een kwetsbare positie bij hun werkgever zitten.

In veel gevallen is de genoemde doelgroep erg geholpen met extra ondersteuning, coaching en aanvullende trainingen om met meer zelfvertrouwen de stap naar werk te zetten of werk te behouden!

NLtraining biedt zeer praktische taaltrainingen die er op zijn gericht mensen doelgericht taalvaardig te maken door een directe combinatie van intensieve taallessen met blended learning en taalstage met de juiste begeleiding. Het resultaat is een snelle en vooral blijvende taalverbetering als belangrijke werknemersvaardigheid in combinatie met andere individueel wenselijke ontwikkelpunten.

Wij werken op basis van een individueel ontwikkelplan dat wordt opgesteld na een korte toets (online beschikbaar) en een assessment. Er zijn geen wachtlijsten dus mensen kunnen na aanmelding direct van start!

Onze klanten zijn oa:
Gemeenten, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Leiden, Capelle a/d IJssel.

NLtraining is partner van het Taalakkoord. Wij steunen dit initiatief en werven ook onder onze opdrachtgevers waar wij actief zijn met ons uiteenlopende taalaanbod op de werkvloer.

Meer weten? Neem contact op met NLtraining, Jeroen Prins, jeroen@nltraining.nl of 020 492 37 24

Onze vestigingen: