Werken bij NLtraining

Plusdocent regio Midden/Zuid

NLtraining is sinds 2005 is één van de grootste taalaanbieders van Nederland en trots marktleider. Lang of kort in Nederland; geboren in Nederland of niet; iedereen kan bij ons terecht voor een geschikte cursus Nederlands of inburgeringscursus. We bieden cursisten óók de mogelijkheid om digitale vaardigheden te verbeteren en eventueel online een cursus te volgen. Ruim 5000 deelnemers volgen op dit moment op zo’n 150 locaties NT1- of NT2-lessen. Het keurmerk Blik op Werk en de onderwijsinspectie houden toezicht op de kwaliteit van onze programma’s. Zij beoordelen onze cursussen en de kwaliteit van onze organisatie als uitstekend.
Werkgevers kunnen bij ons terecht voor zakelijke trajecten zoals Taal op de Werkvloer. NLtraining zet zich daarnaast in om laaggeletterdheid effectief te bestrijden waarbij de samenwerking met regionale partners wordt gezocht én vastgelegd is in convenanten. De cursussen worden verzorgd door gecertificeerde NT2-docenten die inhoudelijk ondersteund worden door een Plusdocent. NLtraining is op zoek naar een gemotiveerde:

Plusdocent

De plusdocent is een ervaren NT2-docent die inhoudelijk extra goed onderlegd en ervaren is. Je zorgt voor inhoudelijke ondersteuning van de andere docenten en de projectleider. De taken van de plusdocent zijn erop gericht om de kwaliteit van het onderwijs van NLtraining op peil te houden en te verhogen. Dit gebeurt in samenwerking met de projectleider en onder begeleiding van de onderwijsadviseur.

Functieomschrijving

 • Je organiseert en begeleidt intervisiebijeenkomsten en workshops;
 • Je beantwoordt inhoudelijke vragen van docenten;
 • Je voert lesobservaties uit en bespreekt deze na. Je rapporteert hierover;
 • Je coacht en begeleidt de docenten met een leervraag of je start een coachingstraject n.a.v. een minder goede lesobservatie;
 • Je ondersteunt de projectleiders inhoudelijk;
 • Je voert projectafhankelijke opdrachten uit, zoals het verbeteren van portfolio’s;
 • Je onderhoudt contacten met plusdocenten, onderwijsadviseurs en projectleiders.

De plusdocent…

 • Is een gecertificeerde NT2-docent;
 • Kan uitstekend samenwerken met de projectleider, mede-docenten en het team van onderwijsadviseurs;
 • Is proactief in de samenwerking met de projectleider, waarbij lesobservaties, ontwikkelgesprekken en andere afspraken t.b.v. het POP van een docent efficiënt op elkaar worden afgestemd;
 • Kent en onderschrijft de inhoud van het competentieprofiel docenten NT2 van de BVNT2 en houdt dit als standaard aan bij de beoordeling van kwaliteit;
 • Kent de theorie, didactiek en praktijk van alle stromingen in het NT2-onderwijs: alfabetisering, inburgering, staatsexamen NT2 en educatie;
 • Kent de NT2-niveauomschrijvingen, (online) NT2-leermiddelen, NT2-toetsen en NT2-examens;
 • Is op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het NT2-domein en houdt dit actief bij;
 • Kan andere docenten professionele, opbouwende en bruikbare feedback geven;
 • Heeft coachende vaardigheden en weet dus hoe je mededocenten kan laten groeien in zelfvertrouwen, bewustzijn en eigen verantwoordelijkheid;
 • Kan inhoudelijke vragen beantwoorden over bijvoorbeeld individuele cursisten, lesmateriaal/methodes, taalniveaus e.d.;
 • Kent de sterkte punten en leerpunten van de docenten in zijn/haar regio;
 • Kan in overleg met het team van onderwijsadviseurs en de projectleider planmatig werken aan het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs in zijn/haar regio;
 • Beschikt over eigen vervoer en is bereid om te reizen.

We bieden:

 • Een plek binnen een organisatie die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan;
 • De mogelijkheid jezelf te ontwikkelen;
 • Informele, prettige werksfeer en enthousiaste bevlogen collega’s.

Wie zijn wij:

Het DNA van onze organisatie wordt gevormd door vijf pijlers: betrokkenheid, ondernemerschap, samenwerken, verbeteren en kracht. We zijn betrokken bij onze cursisten, het werkveld en partnerorganisaties. We zijn ondernemend, zien kansen en kunnen deze omzetten in nieuwe projecten voor tevreden klanten. Dat doen we door steeds de samenwerking op te zoeken in ons netwerk en binnen onze organisatie. Zowel intern als extern vragen we ons altijd af: wat kan beter? Daarbij gaan we uit van de kracht van mensen en kijken we waar ontwikkelingsmogelijkheden voor deelnemers, collega’s en andere betrokken partijen liggen.
Al onze medewerkers hebben een eigen profiel en brengen hun eigen affiniteit, kennis en ervaring met deze pijlers mee. De vertrouwdheid hiermee wordt verder vergroot via verschillende ontwikkelpaden. Organisatiebreed zijn zo alle pijlers goed vertegenwoordigd.
Bij nieuwe collega’s bekijken we hoe we hun kwaliteiten het beste tot hun recht kunnen laten komen binnen het team en de organisatie. We nodigen je graag uit om bij je sollicitatie te laten zien waar jouw krachten liggen en hoe de verschillende pijlers in jouw kwaliteiten naar voren komen.

Interesse? Mail je cv en motivatie naar Ulrich Bulo, [email protected]

 • Time icon 32-40 uren
 • Icon Beschikbaar in: Utrecht / Rotterdam