Over NLtraining

NLTraining is opgericht in 2005 en heeft sindsdien ruim 40.000 deelnemers succesvol begeleid bij hun inburgering. NLTraining heeft ruime ervaring met het bieden van inburgerings- en Nederlandse taalcursussen en participatieprogramma’s voor migranten en statushouders. Er staat dagelijks een team van ruim 300 professionals klaar.

NLTraining is landelijk actief en heeft vele gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven als opdrachtgevers. Er wordt gewerkt vanuit de kernwaarden: betrokken, kracht, ondernemen, samenwerken en verbeteren. Deze vormen samen het DNA van het bedrijf.

NLTraining heeft het keurmerk Blik op Werk en heeft van het Ministerie van Onderwijs een diploma erkenning ontvangen op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). De onderwijsinspectie houdt toezicht op de taalprogramma’s. 

Keurmerk Blik op Werk

NLtraining heeft al 10 jaar het Keurmerk Blik op Werk. Dat betekent dat onze school aan alle eisen voldoet om een goede school te zijn. Voor het verkrijgen van een lening via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is het onder andere noodzakelijk om een cursus te volgen via een instituut met dit keurmerk.

Onderwijsinspectie

We verzorgen vanuit NLeducatie voor gemeenten taal- en rekenonderwijs en arbeidsmarktoriëntatie. NLeducatie heeft van het Ministerie van Onderwijs een diploma erkenning ontvangen op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). De onderwijsinspectie houdt toezicht en beoordeeld het onderwijs als goed.

NLeductie

NLeducatie is een zusterorganisatie van NLtraining en voert voor ruim 60 gemeenten in Nederland taal-, reken- en participatietrajecten uit voor niet inburgeraars. Deze worden gefinancierd vanuit de WEB-gelden. www.nleducatie.com.

NLtraining richt zich op de inburgering en participatie van inburgeringsplichtigen, www.nltraining.nl 

Facebook

Blijf op de hoogte van het nieuws van NLtraining en volg ons via Facebook.

Onze vestigingen: