Taal+ Utrecht-Zuidoost en Stichtse Vecht

Taal+ is een project gefinancierd uit de WEB gelden voor niet-inburgeringsplichtigen. Het doel is om in maximaal een jaar één taalniveauverhoging te bereiken. Daarnaast zijn er diverse speciale trajecten zoals Taal & Opvoeding, Taal & Sport, Taal & ZZP, Taal & Gezondheid etc. We geven algemene taallessen voor taalverhoging.

Deelnemers krijgen 2x per week les gedurende maximaal 12 maanden. Dan een examen en evt. herexamen waarmee men een officieel, erkend diploma kan behalen. De speciale trajecten zijn kortere trajecten die themagerelateerd zijn. Sinds 2018 doen we dit in Zuidoost, in Stichtse Vecht sinds 2016. Lessen zijn voor 18+ers die niet inburgeringsplichtig zijn. De gemeente is de opdrachtgever. De werving is in samenwerking met RSD, Gemeente, Taalhuizen e.d. De bijdrage voor de cursist is erg laag (2x45€), de lessen zijn zeer intensief (2x3 uur per week) en het officiele diploma kan men bijvoorbeeld voor toelating aan een mbo behalen.