Onze aanpak

Sinds 2005 verzorgen wij in opdracht van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven cursussen gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal. Zowel Nederlands als eerste taal (NT1) als Nederlands als tweede taal (NT2). Deze trajecten zijn gericht op taalniveau verhoging en verbeteren van de participatie in buurt en wijk of het werk. Onze inzet is altijd om onze deelnemers in een goed leerklimaat de Nederlandse taal te leren. Dat geeft ze vele nieuwe mogelijkheden en kansen. Wij helpen hen deze kansen te pakken! 
Deze inzet, overtuiging en ervaring heeft ervoor gezorgd dat wij een echte NL-aanpak hebben ontwikkeld.

Banner Image

Projectmanagement

Door onze professionaliteit, ervaring en omvang zijn we in staat om grote en kleine projecten tot een succes te maken. We voeren proactief projectmanagement. Het hele project van werving tot examen of eindtoets is bij ons in goede handen. We zetten een breed netwerk op met maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeentelijke instellingen. We pakken daarin de lead. We werken daarbij vanuit onze 5 pijlers: betrokken, ondernemen, verbeteren, samenwerken en vanuit ieders kracht.
Onze opdrachtgevers worden door de projectmanager goed en tijdig geïnformeerd over de voortgang van het project. Als het nodig is geven we input over verbeteringen en innovaties.

Heldere rapportages

Elke opleiding en project wordt ondersteund door een online omgeving met daarin het DeelnemerVolgSysteem (DVS) en het projectendashboard. We kunnen alle gegevens AVG-proof vastleggen en bewaren. Conform de eisen van de opdrachtgevers kunnen we rapportages maken. Deze rapportages zijn helder en overzichtelijk. De projectrapportages bevatten gegevens over de cursisten, voortgang en resultaten, maar kunnen ook opgesplist worden naar verschillende gemeenten of wijken in een stad. Naast kwantitatieve gegevens is er ook altijd een kwalitatief deel. Daarin beschrijven we de samenwerkingen in het netwerk, de innovatieve elementen, de successen en de verbeterpunten.

Onderwijskwaliteit

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de docent. Onze docenten zijn gecertificeerd en hebben aantoonbare ervaring. We zetten stevig in op de begeleiding van docenten en cursisten. Daarvoor hebben we een eigen NLacademie die de kwaliteit van het onderwijs bewaakt. Het team bestaat uit 4 onderwijsadviseurs en 9 plus-docenten.
We werken met goed lesmateriaal en innovatieve lesmethoden. Ook hebben we 3 keurmerken: Blik op Werk, NRTO en het Diploma erkenning van het ministerie van Onderwijs. 

Professionals

We zijn professionals met passie voor onze job en met goede actuele kennis van NT1 en NT2 onderwijs. We zijn allemaal betrokken bij onze doelgroep en willen hen verder helpen in de Nederlandse maatschappij. Onze docenten zijn gecertificeerd en 92% van hen heeft een dienstverband bij ons, 8% is freelance. Ruim 50% van de docenten werkt ruim 3 jaar voor ons en heeft een vast dienstverband. 
We zorgen dat we ons continu blijven verbeteren en ontwikkelen. Daarvoor werken we in teams waarbij we elkaar uitdagen en scherp houden. We hebben continu oog voor de ontwikkeling van de cursisten en zetten ons in om het beste leerklimaat te creëren. Dat doen we met z'n allen: van projectmedewerker tot directie en van docent tot projectleider. 

Locaties

Onderdeel van een goed leerklimaat is de locatie. Daarom besteden we veel aandacht aan onze leslocaties. Ze zijn goed bereikbaar en hebben ruime, lichte lokalen met goede voorzieningen. Er is vaak een taalcafé voor koffie, thee en ontmoetingen.