Blik op Werk Keurmerk

DUO leent u alleen geld als u een cursus volgt bij een school met het Blik op Werk Keurmerk. NLtraining heeft dat keurmerk.

Hoe werkt het Keurmerk?
Blik op Werk kijkt naar verschillende eisen die voor alle scholen gelden. Voorbeelden zijn klanttevredenheid en het slagingspercentage. Al deze eisen worden gecontroleerd door een controleur tijdens een bezoek aan de school. Daarna beoordeelt een medewerker van Blik op Werk of de school aan alle eisen voldoet. Als dit zo is, krijgt de school het Blik op Werk Keurmerk.

Tevredenheidsonderzoek
Als u een inburgeringscursus hebt gevolgd via NLtraining, krijgt u een vragenlijst via e-mail, post of u wordt gebeld. Aan uw antwoorden kan Blik op Werk zien, hoe tevreden u bent over uw cursus. Uw antwoorden zijn geheim. Uw leraren en de school weten niet welke antwoorden u geeft. Alle antwoorden van alle cursisten vormen samen het cijfer voor klanttevredenheid. De school moet een 6,5 hebben om het Keurmerk te krijgen. Nltraining krijgt een 8- van haar deelnemers!

Waarom een Keurmerk?
Met het Blik op Werk Keurmerk weet u dat u een inburgeringscursus volgt van een goede kwaliteit. DUO eist dat u de inburgeringscursus volgt bij een Blik op Werk Keurmerkhouder. Zo weet DUO dat de school aan hun eisen voldoet. En zo weet u dat de cursussen van NLtraining daaraan voldoen!

 

Onze vestigingen