Home

Ons DNA

NLtraining, NLeducatie en de Vaktaalacademie zijn succesvolle zusterbedrijven in de wereld van het leren van de Nederlandse taal en integratie. Of je nu al heel lang in Nederland woont of hier nog maar net bent, of je geboren bent in Nederland of in een ander land; iedereen kan bij ons terecht voor een geschikte cursus. Ruim 5000 cursisten volgen op dit moment op zo’n 140 locaties NT1- of NT2-lessen. Het keurmerk Blik op Werk en de Onderwijsinspectie houden toezicht op de kwaliteit van onze programma’s. Zij beoordelen onze cursussen en de kwaliteit van onze organisatie als uitstekend.

Het DNA van onze organisatie wordt gevormd door vijf pijlers:

1) betrokkenheid
2) ondernemerschap
3) samenwerken
4) verbeteren
5) kracht.

We zijn betrokken bij onze cursisten, het werkveld en partnerorganisaties. We zijn ondernemend, zien kansen en kunnen deze omzetten in nieuwe projecten voor tevreden klanten. Dat doen we door steeds de samenwerking op te zoeken in ons netwerk en binnen onze organisatie.
Zowel intern als extern vragen we ons altijd af: wat kan beter? Daarbij gaan we uit van de kracht van mensen en kijken we waar ontwikkelingsmogelijkheden voor deelnemers, collega’s en andere betrokken partijen liggen.

Mijn docent had persoonlijke aandacht voor mij! Ik heb snel mijn Nederlands kunnen verbeteren.

- Brahim -

Onze locaties