Innovatie, Kwaliteit & Deskundigheid

Innovatie, Kwaliteit & Deskundigheid

Onze eigen interne NLacademie is verantwoordelijk voor het meten, bewaken en ontwikkelen van de kwaliteit van onze organisaties. Dat gebeurt vanuit 3 domeinen: Innovatie, Deskundigheidsbevordering en Kwaliteitsbeleid. Het team bestaat uit vier onderwijsadviseurs Volwasseneneducatie en negen Plusdocenten. 

Opleiden & ontwikkelen

Opleiden & ontwikkelen

NLacademie vindt het belangrijk dat docenten zich blijven ontwikkelen. Door trainingen en het delen van ervaringen blijven docenten op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Dit is belangrijk in een steeds veranderende markt.

Jaarlijks organiseren wij daarom onze landelijke NLconferentie met workshops over actuele onderwerpen uit het werkveld. Thema's die aanbod komen zijn:

 • Competentiegericht leren en portfolio's;
 • Vaktaaltraining voor docenten, gericht op Taal op de werkvloer;
 • De Startende Alfabetiseringsdocent;
 • Training over de nieuwe innovatieve alfabetiseringsmethode DigLin+;
 • Spreken en vrije interactie in de NT2-les;
 • Praktische tips voor een succesvolle NT2-les;
 • Differentiëren.

Naast onze jaarlijkse conferentie bieden we onze docenten deskundigheidsbevordering aan via:

 • Intervisie-bijeenkomsten georganiseerd door de plusdocenten;
 • Trainingen over nieuwe lesmethodes binnen de regionale projecten;
 • Trainingen over actuele onderwerpen, zoals trauma-sensitief lesgeven;
 • Examentraining, hoe neem je voortgangstoetsen of examens af?;
 • Begeleiding via de Plusdocent: een lesobservatie en ontwikkelgesprek;
 • Elk jaar een vergoeding voor een externe workshop/training of studiedag;
 • Meekijken bij andere inspirerende collega's;
 • NLbibliotheek met allerlei interessante materialen;
 • Gebruik van een Dropbox met allerlei interessante materialen;
 • Innovatiefonds voor docenten.
Recruitment

Recruitment

De NLacademie is verantwoordelijk voor de werving en selectie van bevoegde, gecertificeerde en bekwame NT2-docenten. Onze recruiter is gespecialiseerd in het selecteren van de juiste kandidaten en neemt contact met ze op. Geïnteresseerd? Neem een kijkje bij onze huidige vacatures.

Innovatie

Innovatie

NLacademie houdt zich continu bezig met de nieuwe ontwikkelingen, politieke veranderingen, innovatieve methodes en andere actuele onderwerpen binnen het werkveld. We blijven innoveren en ontwikkelen en kritisch kijken naar onze onderwijsvisie, structuur, methodieken en het leerproces. Ook de input van onze docenten speelt hierbij een belangrijke rol. Daarom is er een innovatiefonds opgericht voor docenten.

Innovaties die onlangs zijn ingevoerd:

 • Nieuwe innoverende lesmethodes, zoals DigLin+
 • Start van de cursus Digitale Vaardigheden met een erkend diploma
 • De NLapp voor cursist en docent
Onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit

De NLacademie monitort en borgt de kwaliteit van NLtraining, NLeducatie en de Vaktaalacademie. We houden hierbij rekening met:

 • Onze eigen visie op kwaliteit;
 • De kwaliteitseisen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 • De kwaliteitseisen van Keurmerk Blik op Werk;
 • De kwaliteitseisen van Keurmerk van Brancheorganisatie NRTO;
 • De kwaliteitseisen van Taalakkoord voor werkgevers.

Hoe doen we dit?

 • De NLacademie organiseert zelf interne inspecties bij projecten. Hieruit volgt een rapport met adviezen en aanbevelingen. Op basis van dit rapport voeren de projectleiders verbeteringen door.
 • Jaarlijkse lesobservaties bij alle docenten, gevolgd door een ontwikkelgesprek.
 • Jaarlijks ontwikkelgesprekken met alle werknemers.
 • De vierjaarlijkse inspectie van de Onderwijsinspectie (Ministerie van OCW).
 • De jaarlijkse audit van Keurmerk Blik op Werk.

Mijn docent had persoonlijke aandacht voor mij! Ik heb snel mijn Nederlands kunnen verbeteren.

- Brahim -

Onze locaties