NLacademie

De NLacademie is onderdeel van NLtraining en NLeducatie en richt zich op vier domeinen:
1. opleiden & certificeren van NT2-docenten
2. recruitment
3. ontwikkeling & beleid
4. onderwijskwaliteit
De inzet van de NLacademie is uniek en draagt structureel bij aan onze kwaliteit van het onderwijs.

Opleiden & Certificeren
De NLacademie biedt docenten met NT2-ervaring een prachtige kans op werk en een opleiding om zich te certificeren volgens de landelijke kwaliteitseisen van de BVNT2. Je krijgt vakinhoudelijke workshops van toonaangevende NT2-specialisten van VU-NT2. Tegelijkertijd sta je flink wat uren per week voor de klas, zodat je veel ervaring opdoet en veel kunt oefenen met het in de praktijk brengen van NT2-theorieën en -didactiek.
We zijn in april 2016 begonnen met de interne opleiding tot gecertificeerd NT2-docent. De inmiddels derde lichting is gestart in september 2017.

Recruitment
De NLacademie is verantwoordelijk voor de werving en selectie van bevoegde (=gecertificeerde) en bekwame NT2-docenten. Onder voldoende gecertificeerd wordt verstaan:
- Certificaat competent docent Nederlands als tweede taal (BVNT2 en Alsare)
- Post-HBO NT2 (Fontys, HvA, HvU, HRenO)
- Docent NT2 in de volwasseneneducatie (VU/Windesheim)
- Toegepaste Taalwetenschap met specialisatie NT2 (Universitaire studie)
- Algemene Taalwetenschap met specialisatie NT2 (Universitaire studie)
- Opleiding Nederlands als tweede taalexpert (KUB)
- Duale masteropleiding Nederlands als tweede taal

Ontwikkeling & beleid
De NLacademie is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op NT2-gebied. We ontwikkelen en implementeren innovatieve NT2-programma’s voor NLtraining en NLeducatie.

Onderwijskwaliteit
NLtraining/NLeducatie heeft onderwijskwaliteit hoog in het vaandel staan. De NLacademie is verantwoordelijk voor het bewaken en vergroten van deze kwaliteit. Dit doen we op drie manieren:

1. Inzet van de Plusdocent: de Plusdocent is een extra goed onderlegde NT2-docent, die de collega-docenten ondersteunt op inhoudelijk vlak op de volgende manieren:

a. Vakinhoudelijke vragen beantwoorden
b. Intervisie organiseren
c. Lesbezoeken afleggen en nabespreken
De NLacademie werft, traint en begeleidt de Plusdocent.

2. Inhoudelijk advies en training. De NLacademie adviseert NLtraining, NLeducatie en onze samenwerkingspartners in inhoudelijk vlak. Ook geven we trainingen aan onze docenten, Plusdocenten en externe partners.
3. NLconferentie: de NLacademie organiseert jaarlijks een landelijke conferentie voor alle NT2-docenten die bij NLtraining/NLeducatie werken. Zo kunnen onze docenten zich doorlopend ontwikkelen en blijven zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Kortom: de NLacademie is verantwoordelijk voor ons interne opleidingstraject, de werving en selectie van NT2-docenten, ontwikkeling & beleid en onze onderwijskwaliteit.

 

Onze vestigingen: