NLschrijfprijs

In het kader van de Week van het Nederlands hebben alle cursisten van NLeducatie in Rotterdam die deelnemen aan de trajecten Taal & Gezondheid en Taal & Ontwikkeling meegedaan met een schrijfwedstrijd: de NLschrijfprijs

NLschrijfprijs

De cursisten van Taal & Gezondheid maakten een triolet of een elfje: twee dichtvormen met een heel specifieke opbouw. Door met dichten te oefenen, krijgen onze cursisten meer gevoel voor de taal die ze leren.

de cursisten van Taal & Ontwikkeling gingen samen met hun kind aan de slag; ouder en kind schreven elkaar een brief over hun beleving van hun schooltijd. Dit leverde prachtige schrijfproducten op. De terechte winnaars werden vandaag in het zonnetje gezet!

NLtraining en NLeducatie hechten veel waarde aan dit soort speciale lessen: juist door in te haken op actualiteiten gaat een taal leven.

Mijn docent had persoonlijke aandacht voor mij! Ik heb snel mijn Nederlands kunnen verbeteren.

- Brahim -

Onze locaties