Fraude bij taalscholen schokkend en ontoelaatbaar!

23 mei 2020

 

De nieuwsberichten over fraude bij inburgeringsscholen zijn wederom schokkend. Een jaar geleden kwamen hierover de eerste berichten naar buiten. Nieuw onderzoek van de Volkskrant laat zien dat de omvang en het vernuft van de fraude veel groter zijn dan we hadden kunnen vermoeden. ‘Taalscholen’ starten snel een (tijdelijk) schooltje en nemen veel inburgeraars mee in hun onjuiste bedoelingen. Veel inburgeringsgeld wordt verkwanseld.  

 

Als NLtraining vinden we dit absoluut ontoelaatbaar en distantiëren we ons van al deze fraudepraktijken. Een wijze van handelen die de hele branche enorme schade toebrengt en veel mensen dupeert. NLtraining staat voor transparantie en kwaliteit. Door onze convenanten met gemeenten, financiële en inhoudelijke audits voor onze keurmerken (BOW, NRTO, Ministerie van Onderwijs), de inzet van de NLacademie en via gerichte kwaliteitsonderzoeken en enquêtes laten we zien dat we staan voor eerlijk en goed onderwijs. Deelnemers krijgen het onderwijs waar ze recht op hebben!

 

Marnix Heida

Jeroen Prins

 

Directie NLtraining.

Mijn docent had persoonlijke aandacht voor mij! Ik heb snel mijn Nederlands kunnen verbeteren.

- Brahim -

Onze locaties