Hoe geef je leren op afstand vorm als je doelgroep nog bezig is Nederlands te leren?

Dat is een hele uitdaging met ruim 6000 cursisten verspreid over West- en Midden-Nederland. Ten eerste heeft niet elke cursist een computer of laptop. Gelukkig hebben de meesten wel een smartphone. Ten tweede is het begrijpen van instructies en het voeren van gesprekken in de klas al vaak best lastig voor mensen die bezig zijn de taal te leren; laat staan op afstand via Skype of WhatsApp.  

In de afgelopen twee weken heeft NLtraining zijn eigen programma 'leren op afstand' versneld doorontwikkeld. Dit is een programma waarmee we per cursist maatwerk kunnen bieden. Echt afgestemd op het lesprogramma van de individuele cursist.

Met de geweldige inzet en toewijding van alle betrokken collega’s, is het ons afgelopen maandag gelukt: alle groepen zijn overgeschakeld naar leren op afstand en konden direct starten met lessen volgen vanuit huis. Er is dus geen kostbare tijd verloren gegaan. Onze belangrijkste succesfactoren zijn:

  • Een goede voorbereiding door een deskundig team van onderwijsadviseurs en plusdocenten die de docenten accuraat geïnformeerd en begeleid hebben.
  • Gemotiveerde docenten die de afgelopen weken samen met de cursisten naar dit moment hebben toegewerkt, zodat iedereen al goed voorbereid was.
  • Het beschikbaar hebben van onze online tools en een goedwerkend platform om snel informatie en innovatieve ideeën onderling te kunnen delen.
  • Heldere gestructureerde communicatie o.a. via onze eigen NLapp naar zowel cursisten als medewerkers en opdrachtgevers.

Zo kunnen onze cursisten hun eigen programma blijven volgen. Wij hopen uiteraard allemaal dat het onderwijs over een aantal weken weer gewoon terug kan naar de reguliere lessen in de klas. Voor nu hebben wij er alle vertrouwen in dat onze cursisten maximaal in staat worden gesteld verder te kunnen leren.

Mijn docent had persoonlijke aandacht voor mij! Ik heb snel mijn Nederlands kunnen verbeteren.

- Brahim -

Onze locaties