Aanpak rondom het coronavirus

Als school zijn we extra kwetsbaar, omdat er veel mensen samenkomen. We willen onrust voorkomen en regie houden. Daarom hebben we de volgende acties ondernomen:

  • We sluiten in de voorlichting aan bij de overheidsinstanties (GGD, RIVM) en volgen deze richtlijnen en maatregelen. We gaan onze leslocaties niet eerder sluiten dan op aangeven van de overheid.
  • We informeren onze cursisten over het virus middels eenvoudige posters, instructies en zorgen voor voldoende zeep en desinfecterende middelen op locaties.
  • Mocht het zo zijn dat onze leslocaties gesloten worden, dan worden de lessen online middels de daarvoor beschikbare software gegeven. We informeren onze docenten nu over de mogelijkheden en testen verschillende opties. Er worden nu extra lesplannen voor online lesgeven uitgewerkt en geplaatst op onze online informatiepagina. Daar zullen ook extra handreikingen en ideeën neergezet worden rondom extra huiswerk. Doel is dat deelnemers geen achterstand oplopen en de lessen zoveel mogelijk kunnen doorgaan.
  • We schatten nu in dat, bij een volledige sluiting van leslocaties, de aanmeldingen gewoon door kunnen gaan, omdat dit een online proces is. We bekijken per dag in hoeverre het mogelijk zal zijn (telefonische) intakegesprekken te voeren en online klassen te starten.
  • Bij verdere vragen over onze aanpak kunt u onze website in de gaten houden of contact met ons opnemen. Dat kan het beste via de bij u bekende contactpersonen van onze organisatie.

Mijn docent had persoonlijke aandacht voor mij! Ik heb snel mijn Nederlands kunnen verbeteren.

- Brahim -

Onze locaties