Taal & Sport in Rotterdam

NLeducatie is in Rotterdam begonnen met een nieuw Taal & Sport programma. Negentig cursisten nemen deel aan taal- en sportlessen bij een geselecteerde sportverenigingen. Dit project wordt samen met Rotterdam Sportsupport en Sportbedrijf Rotterdam uitgevoerd. De subsidie wordt vertrekt door de gemeente Rotterdam.

Taal & Sport in Rotterdam

De cursisten nemen deel aan een breed sportprogramma met de focus op meer bewegen en blijven bewegen. De taallessen zijn gericht op communicatieve vaardigheden en sluiten aan bij de sportactiviteit. Er nemen 5 verenigingen deel aan het programma waarbij zwemmen goed vertegenwoordigd is. 

De ontwikkelingen worden gemeten door middel van de NLtoets: een competentiegerichte toets waarbij we goed inzichtelijk maken hoe de ontwikkelingen zijn. Cursisten vullen deze aan het begin, tussendoor en aan het einde van het traject in.

Cursisten zijn na de eerste weken zeer enthousiast. Ze ervaren dat ze fitter worden, ontmoeten nieuwe mensen en bouwen een breder netwerk op. Aan het eind van het traject worden cursisten gestimuleerd te blijven sporten bij de vereniging en/of deel te nemen aan verdere taallessen. 

Mijn docent had persoonlijke aandacht voor mij! Ik heb snel mijn Nederlands kunnen verbeteren.

- Brahim -

Onze locaties