Vervolg op Taaltraining gericht op Werk

De gemeente Utrecht en NLtraining zetten hun samenwerking voor het project Taaltraining gericht op Werk voort. 

In dit project zijn er inmiddels tientallen cursisten richting werk geholpen. Zo is Ali er, met hulp van deze cursus, in geslaagd om zijn eigen bedrijfje in telefoonreparties te starten, is William aangenomen bij een accountantskantoor en volgt Sara inmiddels een opleiding aan de universiteit.

De cursus is bedoeld voor bijstandsgerechtigden die door hun taalachterstand nog niet aan het werk komen. Ze volgen een half jaar tot een jaar taallessen en arbeidsmarkttraining. Daarnaast gaan ze een taalstage doen die bij hun profiel past. Aan het eind van de cursus is het taalniveau van de cursisten minimaal A2 en hebben ze een duidelijk beeld van hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt.  

 

Mijn docent had persoonlijke aandacht voor mij! Ik heb snel mijn Nederlands kunnen verbeteren.

- Brahim -

Onze locaties