‘Werkgever moet laaggeletterdheid aanpakken’

Werkgevers moeten meer doen om het probleem van laaggeletterdheid aan te pakken. Bij beroepen als schoonmaker, hulp in de bouw, industrie of landbouw, machinebediener of keukenbediende bedraagt de laaggeletterdheid gemiddeld 40%. ‘Schokkend’, zegt Jacco Vonhof van MKB-Nederland.

Het hoge percentage blijkt uit een onderzoek van het Researchcentrum van Maastricht University, uitgevoerd in opdracht van de Stichting Lezen & Schrijven.

1,8 miljoen mensen

Laaggeletterdheid en ook laaggecijferdheid komen niet alleen voor in de genoemde beroepsgroepen. Volgens het onderzoek heeft ook meer dan een kwart van de laagopgeleide werkzoekenden in Nederland grote moeite met taal en/of rekenen. In totaal hebben 1,8 miljoen mensen tussen de 18 en 65 jaar moeite met lezen, schrijven en/of rekenen.

Met de onderzoeksresultaten wil de Stichting Lezen & Schrijven het bedrijfsleven en de overheid bewegen meer te investeren in het leven lang ontwikkelen van werknemers, ook van laaggeletterde werknemers.

Minder productief, groter risico op ongevallen

Laaggeletterde en laaggecijferde werknemers hebben vaak ook moeite met digitale technologie. Ze zijn volgens de stichting minder productief en maken meer fouten omdat ze informatie minder goed en snel begrijpen. Er is een groter risico op bedrijfsongevallen en een hoger ziekteverzuim door een slechtere gezondheid, stress en schaamte.

Werkgevers moeten meer werk maken van de aanpak van laaggeletterdheid, vindt de stichting. Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland zegt dat het gaat om een maatschappelijk probleem dat onder aanvoering van de overheid een structurele aanpak vergt. Bedrijven en instellingen moeten volgens hem op de werkvloer alert zijn en medewerkers waar mogelijk helpen.

De Vaktaalacademie trekt samen met werkgevers op in het bestrijden van laaggeletterheid. Van het aanvragen van de subsidie tot en uitvoeren van een innovatief lesprogramma. De vaktaalacademie is aangelsoten bij het landelijk taalakkoord 'Leren en Werken'. Voor meer informatie 020 492 37 24. 

Mijn docent had persoonlijke aandacht voor mij! Ik heb snel mijn Nederlands kunnen verbeteren.

- Brahim -

Onze locaties