Ervaringsdeskundige taalmaatjes

In de nieuwe Wet inburgering speelt participatie in combinatie met taalleren een belangrijke rol. Dit zorgt naar onze mening voor optimale condities voor taalverwerving. Hoe sneller er gestart wordt met buitenschoolse opdrachten en praktijkgericht leren in de vorm van stages, (vrijwilligers)werk, taaloefenplaatsen en/of participatie activiteiten, hoe beter. En dan niet alleen voor hoogopgeleide taalleerders met een niveau dat richting B1 gaat en die zich al zelfstandig kunnen redden in gesprekken met Nederlandstaligen. Ook, en misschien wel juist, voor lager opgeleiden en mensen met een taalniveau tussen 0 en A2 is dit noodzakelijk.

Maar hoe weten de cursisten wat ze moeten doen als de docent er niet bij is tijdens zo’n buitenschoolse opdracht? En hoe zorg je ervoor dat de cursisten op de vrijwilligersplek hun taken begrijpen? Wij denken dat de inzet van ervaringsdeskundigen hier een grote rol in kan spelen. Het gaat om mensen die dezelfde weg hebben bewandeld als de huidige cursisten. Zij begrijpen wat ze nodig hebben en kunnen uitleg geven over wat er gebeurt.

Om deze reden starten wij met het opleiden van taalmaatjes uit de doelgroep. Het gaat bijvoorbeeld om oud-cursisten en kennissen uit het netwerk van de huidige cursisten. Zij helpen de cursisten bij buitenschoolse opdrachten en begeleiden hen bij het praktijkgericht leren. Eerder hebben wij hier ervaring mee op gedaan in het project Vluchtelingen voor Vluchtelingen waarbij oud-cursisten opgeleid werden tot klassenassistent. Dit had een grote meerwaarde voor zowel de cursisten die extra hulp ontvingen als voor de vrijwilligers die werkervaring opdeden.

Mijn docent had persoonlijke aandacht voor mij! Ik heb snel mijn Nederlands kunnen verbeteren.

- Brahim -

Onze locaties