Branchegericht leren

In de Z-route zullen cursisten 800 uur besteden aan taal en 800 uur aan participatieve activiteiten. Een manier om invulling te geven aan deze uren, is het halen van een branchegericht certificaat. Als taalaanbieder kunnen wij hier een grote bijdrage aan leveren. We helpen de cursist bij de taal die hij of zij nodig heeft om goed te kunnen participeren en maken hierbij continu een koppeling naar de praktijk. Via goed contact met lokale partijen stimuleren we de cursist te participeren.

Met onze huidige vaktaaltrajecten verzorgen wij al geruime tijd branchegerichte trajecten. In deze trajecten leren de cursisten de vaktaal die aansluit bij de branche waarin de cursisten willen werken. In sommige gevallen gaat het om taal op de werkvloer: een betere beheersing van de taal die de cursisten nodig hebben op hun werk. In andere gevallen gaat het om cursisten die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van werknemersvaardigheden. Dit zijn vaak trajecten bij leerwerkbedrijven, zoals bijvoorbeeld Pantar. In weer andere gevallen gaat het om het behalen van een diploma waarna de cursisten een betere startpositie hebben op de arbeidsmarkt. Zo begeleiden wij regelmatig cursisten naar het VCA veiligheidsdiploma.

Recent hebben we een overeenkomst met het UWV gesloten. Hierdoor mogen we scholing en functiegerichte vaardigheidstrainingen aanbieden om werkzoekenden te ondersteunen in de voorbereidingen op hun toekomstige functie. Belangrijke focuspunten hierbij zijn: een boost voor vakjargon, voorbereiding op werk, zelfverzekerd worden in het gebruik van de taal, durven spreken op de werkvloer, vergroten van de algemene werknemersvaardigheden en branche specifieke taalhandelingen. Deze trajecten worden elke keer op maat ingericht en kunnen we ook voor de Z-route heel goed invullen.

 

Wij kijken ernaar uit om samen met gemeenten een branchegerichte leerweg in de Z-route vorm te geven.

Mijn docent had persoonlijke aandacht voor mij! Ik heb snel mijn Nederlands kunnen verbeteren.

- Brahim -

Onze locaties