Traject financiële zelfredzaamheid

Financieel ontzorgen is één van de pijlers in het nieuwe inburgeringsbeleid. Gemeenten zullen inburgeraars gaan begeleiden bij het op orde brengen van hun financiële basis, zodat zij de rust en ruimte krijgen om zich te richten op hun inburgeringstraject. Bij het ontzorgen hoort ook het bouwen aan financiële zelfredzaamheid. Een manier om hier als taalaanbieder ons steentje aan bij te dragen, is door het verzorgen van workshops gericht op dit onderwerp, bijvoorbeeld in de Z-route.

In diverse gemeenten zijn wij reeds gestart met het aanbieden van cursussen Taal en Geld. In deze cursussen werken de cursisten aan het verhogen van hun financiële zelfredzaamheid in de context die bij hen past: als opvoeder, als werkzoekende, als mantelzorger, etc. Voor de invulling van deze module maken we actief gebruik van ons netwerk en nodigen we lokale partijen uit om gastlessen te verzorgen. Daarnaast maken we gebruik van activerende werkvormen en buitenschoolse portfolio-opdrachten om belangrijke geldthema’s aan bod te laten komen. Er worden bijvoorbeeld groepsdiscussies gevoerd over waarom je wel of niet zakgeld aan je kinderen geeft. Ook gaan de cursisten samen met de docent aan de slag met vragen als "Op welke toeslagen heb ik wel of geen recht?" en "Hoe declareer ik mijn zorgkosten?".

Het verzorgen van deze trainingen vraagt specifieke expertise van onze docenten. Wij organiseren daarom regelmatig trainingen, bijvoorbeeld van huishoudboekje.nl. De docenten hebben in deze training handvatten en werkvormen aangereikt gekregen om in de les effectief aandacht te besteden aan het praten over geld en bijbehorende thema’s. We zullen in onze deskundigheidsbevorderingen voor de docenten blijvend aandacht besteden aan het onderwerp financiële zelfredzaamheid.

Mijn docent had persoonlijke aandacht voor mij! Ik heb snel mijn Nederlands kunnen verbeteren.

- Brahim -

Onze locaties