Hybride lesgeven

NLtraining heeft 50 leslocaties voorzien van smartboards. Hierdoor kunnen we een heel nieuwe onderwijsvorm inzetten, namelijk die van het hybride lesgeven. Met hybride lesgeven wordt bedoeld dat een deel van de groep de les thuis volgt en een deel in de les zelf aanwezig is. De thuisgroep staat via de camera op het digibord in verbinding met de rest van de groep en de docent. Alles wat de docent op het bord laat zien, is zowel voor de groep thuis als voor de groep in de les te zien. Zo hoeft de docent maar één les voor te bereiden en kunnen alle cursisten tegelijkertijd dezelfde les volgen, ondanks dat ze niet allemaal fysiek in het leslokaal aanwezig zijn.

Het idee is dat de docent de les begint met een klassikale uitleg of een energizer. Daarna gaan de cursisten in tweetallen of groepjes uiteen voor opdrachten. De thuisgroep werkt samen via Zoom en kan op elk moment via de internetverbinding vragen stellen aan de docent. Het is zelfs mogelijk om een tweetal samen te stellen, waarbij er een cursist in de les gekoppeld wordt aan een cursist die thuis de les volgt. Aan het einde van de les is er een activerende, gezamenlijke afsluiting, wordt de les geëvalueerd en geeft de docent huiswerk op.  

Deze manier van lesgeven is uit nood geboren door de 1.5 meter afstandsregel, maar blijkt een toekomstbestendige aanpak, bijvoorbeeld voor de B1-route in de nieuwe Wet inburgering. Er zal namelijk naar alle verwachting gekozen worden voor een regionale aanpak om volume van cursistenaantallen te creëren. Door deze hybride lesvorm kunnen cursisten die normaal gesproken ver moeten reizen hun tijd efficiënter besteden. Ook kunnen cursisten voor wie een zelfstandig en online traject passend is, zich op deze manier voorbereiden op hun examens.

We geloven dat deze onderwijsvorm een kwalitatieve impuls voor onze lessen is. Het past heel goed in de B1-route in de nieuwe Wet inburgering. Deze manier van lesgeven biedt veel kansen aan inburgeraars die ver weg van leslocaties wonen. In plaats van te moeten reizen, kunnen zij door het afstandsleren hun tijd efficiënter besteden. Ook sluit het aan bij gemeenten die voor een klein volume cursisten een online aanbod willen organiseren. Ten slotte is het ook optimaal voor cursisten voor wie een zelfstandig en online traject passend is en zich op deze manier kunnen voorbereiden op hun examens.

Mijn docent had persoonlijke aandacht voor mij! Ik heb snel mijn Nederlands kunnen verbeteren.

- Brahim -

Onze locaties