Strategische samenwerking New Bees

In een strategische samenwerking gaan taalaanbieder NLtraining en de inclusieve onderneming NewBees het leren van de Nederlandse taal combineren met participeren in traineeships (stages, vrijwilligerswerk en betaalde banen). De afgelopen jaren is gebleken dat er onder nieuwkomers grote vraag is naar aansluiting van hun taallessen bij hun leefwereld daarbuiten. Leren in de praktijk blijkt bovendien vaak veel effectiever dan alleen leren uit een boek.

De samenwerking maakt het mogelijk om beide diensten op elkaar af te stemmen en integraal aan te bieden, en geeft zo invulling aan zowel de Z-route als de B1 route, zoals gedefinieerd in de Veranderopgave Inburgering. Hiermee zijn taal en praktijk volledig op elkaar aangesloten. Door de samenwerking kan er in de Z-route vanaf niveau A0 invullingen gegeven worden aan de 800 uur les en 800 uur participatie. NewBees en NLtraining zullen het komende half jaar in verschillende pilots curricula toetsen die taalonderwijs combineren met (arbeidsmarkt)participatie in de buurt. 

NewBees is specialist in ‘traineeships’ voor nieuwkomers, waarbij werk, talent en gelijkwaardigheid centraal staan. NLtraining heeft meer dan 15 jaar ervaring in het onderwijzen van het Nederlands als tweede taal. Met deze pilots komen NewBees en NLtraining tegemoet aan de vraag van veel nieuwkomers om taalonderwijs en arbeidsmarktparticipatie dichter bij elkaar te brengen. De pilots kunnen bovendien waardevolle input leveren voor nieuwe wetgeving op het gebied van inburgering, die vanaf 1 juli 2021 zal ingaan.

Mijn docent had persoonlijke aandacht voor mij! Ik heb snel mijn Nederlands kunnen verbeteren.

- Brahim -

Onze locaties