Wet Inburgering 2021
Home

Wet Inburgering 2021

In juli 2021 treedt een nieuwe Wet Inburgering in werking en komt de regie op de uitvoering bij gemeenten te liggen. Het verzorgen van goed taalonderwijs blijft onze hoofdtaak. Daarnaast is voor taalaanbieders op lokaal niveau samenwerken en verbindingen aangaan essentieel voor een goede uitvoering. Ter voorbereiding op de nieuwe wet zijn wij ons volop aan het ontwikkelen. Op deze pagina laten wij onze meest recente plannen en projecten zien.

Mijn docent had persoonlijke aandacht voor mij! Ik heb snel mijn Nederlands kunnen verbeteren.

- Brahim -

Onze locaties