Taalboost: Zonnepanelen in Amsterdam

In de gemeente Amsterdam volgen statushouders taallessen waarin ze voorbereid worden op het werk dat zij gaan doen. NLtraining verzorgt deze intensieve trajecten waarin deelnemers in vier weken een zogeheten ‘taalboost’ krijgen. Toekomstige installateurs van zonnepanelen leren de woordenschat die zij voor hun werk nodig hebben. Ook werken zij aan het opdoen van algemene werknemersvaardigheden als deelnemen aan werkoverleggen, rapporteren en klantgesprekken voeren.

Hoe zij dit toepassen in de praktijk, leggen de deelnemers vast in een videodagboek. De deelnemers zijn dan ook constant, zowel in als buiten de les, actief bezig met de taal.

Taalboost: Zonnepanelen in Amsterdam

Mijn docent had persoonlijke aandacht voor mij! Ik heb snel mijn Nederlands kunnen verbeteren.

- Brahim -

Onze locaties