Home

Informatie lening aanvragen

INFORMATIE LENING AANVRAGEN

Een cursus doen kost geld. Meestal moeten inburgeraars dat zelf betalen. Check eerst bij uw gemeente of u in aanmerking komt voor een betaalde cursus. Is dat niet het geval, dan kunt u vaak geld lenen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U kunt geld lenen voor cursussen en voor het inburgeringsexamen of Staatsexamen. Met de lening kunt u geen andere dingen betalen. Dingen als reiskosten of kinderopvang komen voor uw eigen rekening.

Een lening moet u aanvragen bij DUO. Er zijn drie groepen inburgeraars die geld kunnen lenen via DUO:
• Asielmigranten
• Inburgeringsplichtigen
• Niet inburgeringsplichtigen uit EU-landen

DUO bekijkt of u de lening krijgt.

Mag u lenen? 
Dan bekijkt DUO hoeveel u mag lenen. Dat hangt af van uw situatie. Ga naar www.inburgeren.nl voor meer informatie en om uw lening aan te vragen.

Mijn docent had persoonlijke aandacht voor mij! Ik heb snel mijn Nederlands kunnen verbeteren.

- Brahim -

Onze locaties