Home

Informatie inburgeren

10 DINGEN DIE U MOET WETEN OVER INBURGERING

1. WAT IS INBURGEREN?
Immigranten die naar Nederland komen moeten 'inburgeren'. Om in te kunnen burgeren moet u de Nederlandse taal leren en weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Uw kennis wordt getoetst met het inburgeringsexamen. Als u slaagt voor dit examen bent u ingeburgerd.

2. VERPLICHT OF NIET?
Bent u in het buitenland geboren? En wilt u in Nederland wonen en werken? Dan moet u verplicht inburgeren, behalve als u:

jonger dan 18 of ouder dan 65 jaar bent;
8 jaar of langer in Nederland was voordat u 16 jaar werd;
een paspoort van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland hebt;
bent geslaagd voor de Korte Vrijstellingstoets.

3. BINNEN 3 JAAR EXAMEN HALEN
Moet u verplicht inburgeren? Dan moet u binnen 3 jaar examen doen. Als u het inburgeringsexamen niet haalt, moet u nog een keer examen doen. Net zo lang tot u slaagt. Het is verstandig om eerst een goede cursus te volgen, bijvoorbeeld bij NLtraining.

4. NIET OP TIJD, DAN...
Als u niet genoeg meewerkt en het examen niet op tijd haalt, krijgt u een boete. Ook krijgt u geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. 

5. VRIJWILLIG INBURGEREN MAG OOK!
Bent u niet verplicht, maar wilt u de taal wel leren? Dan kunt u natuurlijk ook een inburgerings- of taalcursus volgen. Het maakt het voor u makkelijker om uw weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld bij het vinden van een baan.

6. DIPLOMA HALEN
Bent u geslaagd voor het examen? Dan krijgt u een brief met een uitnodiging voor de diploma-uitreiking. In deze brief staat waar en wanneer u uw diploma krijgt. Bent u niet geslaagd? Dan kunt u weer examen doen. U moet zich dan wel opnieuw aanmelden. En u moet opnieuw examengeld betalen.

7. WIE BETAALT?
Een cursus doen kost geld. Examen doen kost ook geld. Uw gemeente betaalt misschien. Neem daarvoor contact op met uw gemeente (loket inburgering). Wie na 1 januari 2013 naar Nederland is gekomen moet zelf betalen, maar kan misschien een lening krijgen.

8. LENEN OF VERGOEDING
Misschien kunt u voor de cursus en het examen geld lenen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De lening moet u terugbetalen. U betaalt ook rente. Er zijn regels aan de lening en vergoeding verbonden. Bijvoorbeeld dat de cursus het Keurmerk van Blik op Werk moet dragen. De cursussen van NLtraining hebben dat keurmerk.

9. WELKE CURSUS DOEN?
Er zijn cursussen op verschillende niveaus. Wat het beste bij u past, hangt van uw persoonlijke situatie af. Leert u snel? Heeft u veel tijd om te leren? Spreekt u al een beetje Nederlands? Dat kan van invloed zijn. Neem contact met ons (020-4923724) op of klik hier.

10. GRATIS PERSOONLIJK ADVIES
Wilt u persoonlijk advies? Bel dan gerust met NLtraining via telefoonnummer 020-4923724. Onze taaladviseurs helpen u graag verder.

Mijn docent had persoonlijke aandacht voor mij! Ik heb snel mijn Nederlands kunnen verbeteren.

- Brahim -

Onze locaties