Home

Diploma erkenning Ministerie van Onderwijs

NLeducatie heeft van het Ministerie van Onderwijs een diploma-erkenning ontvangen op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). De onderwijsinspectie houdt toezicht op deze opleidingen. De rapportage van dit toezicht kunt u bij ons opvragen.
De diploma-erkenning is uitgegeven voor de volgende opleidingen:

  • Nederlandse taal, alfabetisering 1F
  • Nederlandse taal, ingang beroepsonderwijs 2F
  • Nederlands als Tweede Taal niveau A1 & A2
  • Nederlands als Tweede Taal, niveau alfabetisering A,B,C
  • Rekenen, alfabetisering 1F
  • Rekenen, ingang beroepsonderwijs 2F
  • Digitalevaardigheden basis (I)
  • Digitalevaardigheden vervolg (II)

Mijn docent had persoonlijke aandacht voor mij! Ik heb snel mijn Nederlands kunnen verbeteren.

- Brahim -

Onze locaties